IP của bạn là: 3.236.225.157

web = https://vattudiennhe.vn/san-pham/vat-tu-dien-nhe/2245-cap-quang-4fo-4-core-4-loi-singlemode--postef-vnpt.htm Cáp quang Single mode 4FO 4 core, 4 lõi Singlemode - POSTEF VNPT